Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
PhDr. Hana Ščibranyová
PhDr. Iveta Šefarová
PhDr. Ingrid Šefčíková
Mgr. Hana Ševčíková
Mgr. Katarína Šimunová
PhDr. Eva Škrípová
Mgr. Lenka Škulcová
PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
Doc.PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Mgr. Marta Špaleková
PaedDr. Jana Špániková, PhD.
PhDr. Marianna Šramková, PhD.
PaedDr. Zlata Šramová
Mgr. Mgr. Júlia Štermenská
PhDr. Karin Štiffelová
Mgr. Oľga Šupalová
Mgr. Katarína Šurdová
Mgr. Lucia Šútorová
Mgr. Linda Švehlíková
PhDr. Rita Švihranová