Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
Mgr. Ivana Senková
Mgr. Eva Sitáková
PhDr. Eva Sklenárová
PhDr. Ivana Skoumalová
Mgr. Barbora Sládeková
MUDr. Igor Smelý
PhDr. Hana Smitková, PhD.
PhDr. Slávka Sokáčová
PhDr. Antónia Solárová, PhD.
Mgr. Boris Sopko
PhDr. Mária Sopková
Mgr. Gabriela Sotáková
PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH
PhDr. Štefánia Stanislavová
Doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Mgr. Marianna Steranková
Mgr. Jana Stražáková
Mgr. Gabriela Svičeková, PhD.
Mgr. Nela Szászová
PaedDr. et Mgr. Klaudia Šanková