Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
MUDr. Jarmila Opáthová
Mgr. Mária Oravčíková
Mgr. Zuzana Palenčárová
PhDr. Viera Páleníková
Mgr. Helga Palušová
Mgr. Petra Páneková
Mgr. Silvia Papalová
PhDr. Mariana Pápayová
PhDr. Miroslava Papšová
Mgr. Anna Paulovičová
PhDr. Ivan Pavlovič,, PhD.
Mgr. Katarína Pavlu
PhDr. Anna Pecháčková
PhDr. Miriam Pergerová
PhDr. Kata Piačková
PhDr. Monika Piliarová
Mgr. Bohumila Piňáková
PhDr. Eva Pisárová
PhDr. Eva Plencnerová
Zuzana Podkonická, MS