Výbor SPS

Výbor Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
na funkčné obdobie 2017 – 2020

PhDr. Zita Michlerová
predseda SPS
Ambulancia klinickej psychológie, Starohájska 2, 917 01 Trnava
tel.: 033 5511 963, 033 5953 134, email: zitam2@centrum.sk


MUDr. Pavel Černák, PhD.
podpredseda SPS
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
tel.: 033 6482 101, email: cernak@pnpp.sk


PhDr. Zlatica Bartíková
člen výboru SPS
K Železnej studienke 28, 81104 Bratislava
tel.: 0903 597 100, email: z.bartikova@gmail.com


PhDr. Nadežda Feketeová
člen výboru SPS
Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny Bratislava
tel.: 0903956533, email: nada.feketeova@gmail.com


MUDr. Igor Kundrát
člen výboru SPS
Šustekova 2, 851 04 Bratislava
tel.: 0948 303 465, email: kundrat@terapeutik.sk


MUDr. Daniel Ralaus
člen výboru SPS
Šmidkeho 2628/9, 91108 Trenčín
tel.: 0908701775, email: ralausdano@hotmail.com


PhDr. Hana Ščibranyová
člen výboru SPS
Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny, Bratislava
tel.: 0905 787 217, email: hana.scibranyova@stonline.sk


PhDr. Iveta Šefarová
člen výboru SPS
Starohájska 2, 917 01 Trnava
tel.: 033 5443 241, 0902 053 390, email: iveta.sefarova@gmail.com


Mgr. Norbert Uhnák
člen výboru SPS
Údernícka 6, 851 01 Bratislava
tel.: +421 908 142 018, email: psychologovi@psychologovi.sk


Mgr. Pavol Zámečník
člen výboru SPS

tel.: , email: zamecnikpavol@gmail.com


Mgr. Viera Cviková, PhD.
člen výboru SPS

tel.: , email: cvikova@fphil.uniba.sk


MUDr. Martin Medvecký
člen výboru SPS

tel.: , email: marosmedvecky@gmail.com


Mgr. Iveta Benko
člen výboru SPS

tel.: , email:


Mgr. Hana Celušáková
revízna komisia SPS
Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky 5, 841 01 Bratislava
tel.: 0903 797 758, email: hana.celusak@gmail.com


PaedDr. et Mgr. Klaudia Šanková
revízna komisia SPS
Hodžova 20, 911 01 Trenčín
tel.: 0903 266 858, 032 7437 713, email: ksankova@hotmail.com