Udalosti

Násilie v blízkych vzťahoc
07.11.2014 - Trenčín, Kult ú rne stredisko JUH, Kyjevsk á 3183

Seminár je určený pre všetkých záujemcov (nielen) z pomáhajúcich profesií. Bu...

Sen a sebapoznávanie
12.12.2014 - Bratislava, Heydukova 27

Teoretické a metodické východiská využitia ozdravného potenciálu práce so sno...

« 1 2 3 4