TEORETICKÉ BLOKY 2018

03.07.2018
Prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov.

1.       BLOK  2. - 3. marca 2018 (19 hodín)

Dátum  a čas        Prednášateľ - Téma

2. marca 2018     (piatok)
13.00 – 14.30         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. – Psychoterapia – novodobá história
14.30 – 14.45         prestávka
14.45 – 16.15         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
16.15 – 16.30         prestávka
16.30 – 18:00         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
18:00 – 18:15         prestávka
18:15 – 19:00         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

3. marca 2018    (sobota)
8.00 – 9.30             PhDr. Igor Obuch - Vývinová psychológia
9.30 – 9.45             prestávka
9.45 – 11.15           PhDr. Igor Obuch
11.15 – 11.30         prestávka
11.30 – 13.00         PhDr. Igor Obuch
13.00 – 14.00       obedňajšia  prestávka
14.00 – 15.30         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - Rané vývinové štádia
15.30 – 15.45         prestávka
15.45 – 17.15         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
17.30 – 17.30         prestávka
17.30 – 19.00         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.- Osobnosť – biografická anamnéza

19.00                     zápis do logbookov prof. J. Hašto
 
 
 
2.       BLOK 11. – 12. mája 2018 (15 hodín)
 
Dátum  a čas         Prednášateľ - Téma
11. mája 2018       (piatok)
13.00 – 14.30         doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD. - Štruktúry osobnosti
14.30.- 14. 45         prestávka                                                                  
14.45 – 16.15         doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD.
16.15 - 16.30          prestávka
16.30 - 18.00          MUDr. Natália Kaščáková - Obranné mechanizmy    
18.00 - 18.15          prestávka                                        
18.15 - 19.45          MUDr. Natália Kaščáková                                   
 
12. mája 2018       (sobota)
9.00 –   10.30         MUDr. Pavel Černák, PhD. - Legislatíva,výcvik,vzdelávanie a supervízia
10.30 –   10.35       prestávka                                           
10.35 –  11.20        MUDr. Pavel Černák, PhD.
11.20 – 12.30       obedňajšia prestávka
12.30 – 14.00         MUDr. Jana Vránová- Psychopatológia
14.00 – 14.15         prestávka                                      
14.15 – 15.45         MUDr. Jana Vránová     
 
15.45                     zápis do logbookov MUDr. J. Vránová


 3.       BLOK  5. – 6. októbra 2018 (16 hodín) + 2 hod nepovinné

Dátum a čas          Prednášateľ - Téma
5. októbra 2018  (piatok)
11.15 – 12.45         Mgr. Hana Vojtová - Anonymní alkoholici iné 12 krokové skupiny (nepovinné)
12.45 – 13.00         prestávka                                      
13.00 – 14.30         Mgr. Hana Vojtová - Základy psychotraumatológie
14.30 – 14.45         prestávka
14.45 – 16.15         PhDr. Zita Michlerová - Výskum v psychoterapii
16.15 - 16.30          prestávka
16.30 – 18.00         PhDr. Zita Michlerová - Etika. Najčastejšie chyby v psychoterapii
18.00 - 18.05         prestávka
18.05 - 19.35         PhDr. Jaromíra Jánošková - Špecifiká individuálnej, párovej, rodinnej pst
                                                        
6. októbra 2018  (sobota)
8.00 – 9.30             PhDr. Hana Ščibranyová - Proces psychoterapie
9.30 – 9.45             prestávka
9.45 – 11.15           PhDr. Hana Ščibranyová
11.15 – 12.15        obedňajšia prestávka
12.15 -  13.45         PhDr. Lýgia Bátovská - Terapeutický vzťah
13.45 – 14.00          prestávka
14.00 -  15.30         PhDr. Lýgia Bátovská – Prenos a protiprenos
 
15.30                      zápis do logbookov PhDr. L. Bátovská
 
Prednášky sú len pre pozvaných účastníkov vzdelávania a  môžu ich navštevovať iba  prihlásení a zaradení  do vzdelávania v SIVP (certifikované vzdelávanie a psychoterapeutické vzdelávanie (necertifikované štúdium)), ktorí majú ukončené prvé dva roky vzdelávania. Prijatí dostávajú  na jednotlivé bloky mailové pozvánky, nie je teda možné prísť na prednášku bez súhlasu SIVP.Podmienkou pre otvorenie teoretického bloku je minimálny počet 20 prihlásených, zároveň upozorňujeme na obmedzenú kapacitu priestoru - maximálny počet je 50 účastníkov.
 
Miesto konania: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.