Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v psychoanalytickej psychoterapii

Obrázok k udalosti: Otvorenie nového kompletného programu vzdelávania v psychoanalytickej psychoterapii
10.01.2018 - Bratislava
 Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu, Hraničná 20/a, 82105 Bratislava, www.sspap.sk, mail: sppin@sspap.sk
oznamuje, že  v máji v  r.  2018 otvára
kompletný program psychoterapeutického vzdelávania, ktorý spĺňa požiadavky certifikačného študijného programu pre CPČ psychoterapia
                                                             
Vzdelávací program trvá minimálne 5 rokov a zahŕňa:
Metodológia psychoterapeutickej metódy a zážitok na sebe:510 hodín
- z toho 450 hodín seba zážitku v skupine v určených priestoroch v Bratislave, ktoré sú rozdelené do 16 blokov
- 60 hodín metodológie psychoterapeutickej metódy vo forme víkendových seminárov v priebehu 5 rokov
           
Individuálna psychoterapia:150 hodín
Supervízia:200 hodín
Teória:150 hodín
- z toho 50 hodín zabezpečuje SIVP
- 100 hodín teórie psychoanalytickej psychoterapie
Praktikum psychoterapeutickej práce:600 hodín
Prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia:200 hodín

Celkovo: 1810 hodín
 
 Každý rok zahŕňa 4 štvordňové sústredenia zážitku na sebe. Teória a semináre v blokoch počas sobôt v druhom až piatom roku výcviku.
Program zabezpečujú certifikovaní lektori Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu  
 
Do psychoterapeutického vzdelávania sa môžuprihlásiť:
- zdravotnícki pracovníci podľa kritérií uverejnených na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP / Certifikované vzdelávanie/ Informácie o certifikovanom vzdelávaní, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude udelený certifikát.
iní, podľa kritérií uverejnených na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP / Necertifikované vzdelávanie/ Informácie o necertifikovanom vzdelávaní, ktorým v prípade úspešného ukončenia bude vystavené Potvrdenie o absolvovaní kompletného psychoterapeutického vzdelávania, resp. Osvedčenie o absolvovaní zážitkovej časti psychoterapeutického výcviku.
 
Prihláška musí obsahovať:
1.     Profesionálny životopis v rozsahu jednej strany písanej strojom alebo PC.
2.     Vyjadrenie záujmu o výcvik
3.     Diplom o absolvovaní VŠ

Po zaslaní uvedených materiálov bude každý uchádzač pozvaný na individuálny rozhovor.
 
Náklady na vzdelávanie  realizované  lektormi Slovenskej Spoločnosti pre Psychoanalytickú Psychoterapiu:
·  kurzovné 10 Euro za jednu výcvikovú hodinu
·  náklady na ubytovanie, stravu a cestovné si každý účastník hradí samostatne

Termíny:
·  podanie prihlášky  doručenie poštou, a zároveň elektronickou poštou priebežne, najneskôr do 10.1.2018
·  vstupný pohovor 27.-28.1.2018
·  ukončenie výberu 15.3.2018
·  informovanie o zaradení do výcviku do 31.3.2018
·  prvé  stretnutie je plánované: máj 2018 v Bratislave
·   víkendové stretnutia budú prebiehať v Bratislave
 
Prihlášky posielajte  na adresu: Slovenská Spoločnosť pre Psychoanalytickú Psychoterapiu, Hraničná 20/a, 82105 Bratislava, e-mail: sppin@sspap.sk
 
Meno a adresa zodpovednej osoby: PhDr. Anna Nagajová, Hraničná 20/a, 82105 Bratislava
 
Doplňujúce informácie možno získať:       
na telefónnom čísle: +421 949 227 905                                                                                        
na e-mailovej adrese: sppin@sspap.sk