O Európskej asociácii pre psychoterapiu -EAP

Obrázok ku správe: O Európskej asociácii pre psychoterapiu -EAP
02.04.2016
EAP reprezentuje 128 organizácií ( z toho je 30 národných zastrešujúcich asociácií a  17 celoeurópskych asociácií pre psychoterapiu) zo 41 európskych krajín , čo predstavuje viac ako  120 000 psychoterapeutov. Členstvo v tejto organizácií je otvorené aj pre psychoterapeutov ako jednotlivcov.
Na základe „Štrasburgskej deklarácie o psychoterapii z roku  1990“ EAP garantuje kvalitné výcvikové štandardy pre vedecky overené, slobodné a nezávislé vykonávanie psychoterapeutickej činnosti.

Na stránke  EAP http://www.europsyche.org/nájdete nasledovné zaujímavé informácie o :
NAO - National Awarding Organisations – o národných spoločnostiach,  zastrešujúcich psychoterapiu v jednotlivých krajinách, medzi ktorými je  aj Slovenská psychoterapeutická spoločnosť- SPS
EWAO - European Wide Accrediting Organisation- o celoeurópskych  organizáciach, garantujúcich jednotlivé psychoterapeutické prístupy, akými sú :
EABP European Association for Body-Psychotherapy
EABSEuropean Association for Biosynthesis
EAGTEuropean Association for Gestalt Therapy
EAHPEuropean Association for Hypno Psychotherapy
EAIP European Association for Integrative Psychotherapy
EAKBTEuropean Association for Concentrative Movement Therapy
EANLPtEuropean Association for Neurolinguistic Psychotherapy
EAPOA European Association for Psycho-Organic-Analysis
EART European Institute for Reality Therapy
EATA European Associaton for Transactional Analysis
ECPP European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies
EFCPP European Federation of Centers for Positive Psychotherapy
EFPP European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy
EFTA European Family Therapy Association
FEPTO Federation of European Psychodrama Training Organisations
PCE Europe Network of the Europ. Assoc. for Person-Centered and Experiential Psychotherapy & Counselling

EAP vydáva Európsky certifikát pre psychoterapiu-European Certificate of Psychotherapy-ECP, ktorým sa u psychoterapeuta uznáva splnenie rovnocenných podmienok  pre činnosť psychoterapeutov v Európe.
Na stránke môžete nájsť aj pokyny, ako  sa dostať do Registra držiteľov ECP. V tomto registri v súčasnosti nájdete 42 psychoterapeutov zo Slovenska,ktorí  majú Európsky certifikát z psychoterapie. Získate tu aj informáciu, ako si požiadať o ECP-európsky certifikát pre psychoterapiu a aké podmienky od Vás EAP vyžaduje pre udelenie ECP.

Na stránke EAP nájdete aj ďalšie užitočné zdroje:
EAP vytvorilo etické princípy na ochranu pacientov, ktoré sú záväzné pre jej členov.
K dispozícii sú tiež nové stanovy a nové guideliny EAP. EAP disponuje aj databázou ako centrálna informačná základňa pre EU, vlády, verejné autority a iné organizácie.
EAP je zakladajúcim členom a aktívnou súčasťou WCP-World Council for Psychotherapy- svetového výboru pre psychoterapiu. Sídlo organizácie EAP a hlavná kancelária je vo Viedni.

EAP vydáva časopis "International Journal of Psychotherapy" (ISBN 1356-9082).