Nenávidím ťa – neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.

Obrázok k udalosti: Nenávidím ťa – neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.
12.05.2018 - Bratislava
SLEA Slovensko- Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Vás pozýva na workshop

Nenávidím ťa – neopúšťaj ma!

Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.

Ktorý sa uskutoční 12.5. 2018 v Bratislave

Workshop povedú:

PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka) a Mgr. Zuzana Hitková (liečebná pedagogička a psychoterapeutka).

"Nenávidím ťa - neopúšťaj ma" sú silne protichodné emočné stavy, často intenzívne prežívané ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti (HPO). Intenzita a rýchle striedanie týchto emočných stavov spôsobuje utrpenie nielen ľuďom, ktorí takto vo vzťahoch reagujú, ale aj ich blízkym. V rámci workshopu si priblížime obraz HPO a pozrieme sa na príčiny jej vzniku. Pozornosť budeme venovať rôznym prejavom a typom HPO, ako aj dynamike ich blízkych vzťahov. Budeme sa zaoberať konkrétnymi možnosťami terapie tejto poruchy všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne. Pozrieme sa tiež na úskalia terapeutického procesu s týmito klientmi.

Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 5.5.2018: 60 € (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 5.5.2018: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 022018, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka.
Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu:
12. 5. 2018 od 09:00 – 17:30
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
Max. počet účastníkov workshopu je 18.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Viac informácií na www.slea.sk
Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka) a Mgr. Zuzana Hitková
(liečebná pedagogička a psychoterapeutka).

Prílohy

  PDF (278 kB)