Keď život neteší- Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov

Obrázok k udalosti: Keď život neteší- Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov
20.10.2018 - Bratislava
Pozvánka na workshop

Keď život neteší. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívnych stavov.

20.10. 2018 v Bratislave
 
Workshop povedú: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka a
Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka
 
Depresia  sa v živote človeka objavuje ako reakcia na stratu, nadmernú záťaž, alebo v situácii, kedy v živote chýbajú aktívne žité hodnoty. V stave depresie človek nedokáže dostatočne precítiť hodnotu vlastného života, ani sa nedokáže dostatočne otvoriť hodnotám všeobecne. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku depresívneho ochorenia a  depresívnych stavov. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré depresívne prežívanie umocňujú. Účastníci budú mať možnosť formou zážitku zreflektovať aj vlastné reakcie na stratu a záťaž. Pozornosť budeme venovať taktiež možnostiam terapeutickej práce s depresívnym klientom a jej úskaliam. Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Miesto konania:  Jozefská 12, 1. posch., Bratislava
Trvanie workshopu: 20. 10. 2018 od 09:00 – 17:30 (Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
Max. počet účastníkov workshopu je 16.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 15.10.2018:    60 €   (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 15.10.2018:    70 €   

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). 
Ako variabilný symbol uveďte 032018, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka.
Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.
Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 


Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (276 kB)