Informácia o záverečných skúškach SIVP

02.07.2018
Informácia o záverečných skúškach SIVP
 
V súlade s informáciami o certifikovanom a necertifikovanom vzdelávaní, uverejnenými na
stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP, oznamujeme účastníkom, ktorí majú splnené všetky
podmienky vzdelávania, že sa môžu prihlásiť na záverečnú skúšku v dvoch termínoch.
Jarný termín – do 31.3.
Jesenný termín – do 30.9.
Prihlášky posielajte mailom na adresu vzdelavanie@sivp.sk
 
Viac informácií o záverečnej skúške v certifikovanom psychoterapeutickom
Viac informácií o záverečnej skúške v necertifikovanom psychoterapeutickom