Informácia o poplatkoch pre účastníkov vzdelávania

04.01.2019
Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii
Bratislava
 
Informácia o poplatkoch pre účastníkov vzdelávania

číslo bankového účtu v tvare IBAN:

SK34 0200 0000 0029 3184 9458
 
1. Vstupné poplatky do vzdelávania
Zaradenie do CPČ psychoterapia – 50 EUR
Zaradenie do psychoterapeutického vzdelávania – 50 EUR
Zaradenie do ďalšieho psychoterapeutického vzdelávania – 30 EUR
 
2. Poplatky za teoretické vzdelávanie SIVP
50 hodín spoločného teoretického vzdelávania – účastník platí 3,80 EUR za jednu
hodinu (45 min.)
 
3. Poplatok za záverečnú skúšku
Účastník pošle pred pristúpením ku skúške 75 eur na účet SIVP (do správy pre
príjemcu meno v tvare priezvisko, krstné meno).
 
4. Poplatok za vystavenie odpisu dokladu
Účastník, ktorý požiada SIVP o vystavenie odpisu za stratený doklad (napr.
certifikát), zaplatí manipulačný poplatok 30 EUR.
 
5. Poplatok za vydanie stanoviska k žiadosti
Ak účastník vzdelávania, prípadne iná osoba, požiada SIVP o stanovisko, ktoré
je náročné na vypracovanie, nesúvisí s bežnou agendou a inštitút nemusí byť
povinný k jeho vypracovaniu, SIVP môže v takom prípade požadovať poplatok
10 až 30 EUR.