32. ČESKO- SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA

Obrázok k udalosti: 32. ČESKO- SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA
13.11.2019 - PŘEROV (ČR)
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom vás pozvali na 32. Česko-slovenskou psychoterapeutickou konferenci. Tématem konference jsou Kompetence a osoba psychoterapeuta. Toto téma může být důležité pro nás všechny. Je důležité pro náš profesionální růst, ale i pro hledání společné komunikace mezi sebou, s klienty i se společnosti. Svět i společnost mají tendenci se rozdělovat. Podobně rozděleně funguje naše psychoterapeutická obec. Není to pro nás ani naše klienty dobré. Snižuje to kredit před úřady i společnosti. Je důležité hledat témata, která nám pomohou společně hledat a tvořit. Téma kompetencí a osoby psychoterapeuta může takovým tématem být. Téma navazuje na vývoj v Evropě i ve světě, kde se v poslední době vynořila potřeba stanovit kompetence psychoterapeuta při provádění psychoterapie. Jak se dívat na kompetence psychoterapeuta může být různé z pohledu různých psychoterapeutických směrů. Můžeme společně uvažovat o tom, co nás spojuje a v čem vidíme svět odlišně, ne nutně nepřátelsky. Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.

Ján Praško Předseda psychoterapeutické společnosti

POZOR! Prodloužili jsme termín registrace za zvýhodněnou cenu, a to do 30. 9. 2019:

  • Člen psychoterapeutické společnosti 1.950,- CZK
  • Účastník nečlen 2.500,- CZK
  • Student 1.000,-CZK

Prílohy

  PDF (540 kB)
  JPG (0 kB)
  JPG (0 kB)
  JPG (0 kB)
  JPG (0 kB)