Nenávidím Ťa- neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.

Obrázok k udalosti: Nenávidím Ťa- neopúšťaj ma! Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.
16.03.2019 - Bratislava
SLEA SLOVENSKO Váz pozýva na workshop

Nenávidím ťa – neopúšťaj ma!
Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku hraničnej poruchy osobnosti.

16.3. 2019 v Bratislave
Workshop povedú: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka a Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka


"Nenávidím ťa - neopúšťaj ma" sú silne protichodné emočné stavy, často intenzívne prežívané ľuďmi s hraničnou poruchou osobnosti (HPO). Intenzita a rýchle striedanie týchto emočných stavov spôsobuje utrpenie nielen ľuďom, ktorí takto vo vzťahoch reagujú, ale aj ich blízkym. V rámci workshopu si priblížime obraz HPO a pozrieme sa na príčiny jej vzniku. Pozornosť budeme venovať rôznym prejavom a typom HPO, ako aj dynamike ich blízkych vzťahov. Budeme sa zaoberať konkrétnymi možnosťami terapie tejto poruchy všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne. Pozrieme sa tiež na úskalia terapeutického procesu s týmito klientmi.
Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 11.3.2019: 60 € (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 11.3.2019: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (SK29 7500 0000 0040 1802 1406). Ako variabilný symbol prosím uveďte 012019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.
Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu: 16. 3. 2019 od 09:00 – 17:30 (Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
Max. počet účastníkov workshopu je 22.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.
Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (279 kB)