Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

Obrázok k udalosti: Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň
26.10.2018 - Bratislava
Pro mente sana,Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Institut sociálního zdraví,Univerzita Palackého v Olomouci
 
 

Kurz autogénneho tréningu I. – základný stupeň

 
 
Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.
Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu; u nich absolvovanie kurzu nebude oprávňovať k trénovaniu druhých.

Vedenie:Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549

Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okáľová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0903 781 775.

Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana,potom je toprízemie

Čas: 26.-27.OKT. 2018, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 67 € ; členovia SPS majú zľavu na 63,5 € ,bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol AT. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.

Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení,tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.

Prosím prineste si prezuvky.

Ubytovanie:v Bratislave podľa vlastných možností.

Účastníci kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.
 
 
Odporúčaná literatúra:
 
- Hašto, J.: Autogénny tréning. Nácvik koncentratívneho sebauvoľnenia. Základné informácie. 4. doplnené vydanie. Vydavateľstvo F, Trenčín, 2018, 65 strán.
- Schultzov Autogénny tréning. Konspekt  z nemeckých monografií o AT vypracoval  J. Hašto, 70 strán. (dostupné na www.vydavatelstvo-f.sk , po zaregistrovaní v F-klube, v sekcii texty...)
 
 
J. Hašto
 
 

Prílohy

  DOC (32 kB)